Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury - Dzierżązna

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Informacje publiczne będące w posiadaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, a nieudostępnione w niniejszym Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).

Wniosek do pobrania:

 Załącznik nr 1do Regulamin Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.pdf