Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej
Szukaj w tym dziale:

Poniżej znajduje się raport o stanie zapewnienia dostępności Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej w dwóch wersjach.

 

Informacje publiczne będące w posiadaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, a nieudostępnione w niniejszym Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).

Wniosek do pobrania:

 Załącznik nr 1do Regulamin Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.pdf