Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej
Szukaj w tym dziale:

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji  jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru instytucji kultury Gminy Zgierz pod numerem 1, posiadającą osobowość prawną. 

Organizatorem Gminnego Centrum Kultury  jest Gmina Zgierz. 

Organem Gminy Zgierz właściwym do utworzenia Gminnego Centrum Kultury jest Rada Gminy Zgierz.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury powoływany jest zarządzeniem Wójta Gminy Zgierz.

Nadzór merytoryczny nad działalnością bibliotek wchodzących w skład Gminnego Centrum Kultury sprawuje Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

Pracowników Gminnego Centrum Kultury zatrudnia i zwalnia dyrektor jako pracodawca.