Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury - Dzierżązna
Szukaj w tym dziale:

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej  Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej z dnia 1 stycznia 2015 r. 

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej z dnia 1 stycznia 2015 r.

 Regulamin Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej

w sprawie: wprowadzenia cennika za usługi w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej

 Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w

Dzierżąznej z dnia 15 kwietnia 2014 r.

CENNIK ZA USŁUGI W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W DZIERŻAZNEJ

 Baza noclegowa

 Sale konferencyjne i bankietowe

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej z dnia 15 kwietnia 2014 r.