Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej
Szukaj w tym dziale:

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji zawiera w swym statucie trzy zakresy działalności:

- działalność kulturalną;

- działalność bibliotek: Gminna Biblioteka w Dzierżąznej i jej filia w Ustroniu;

- działalność Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej.

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej zajmuje się m.in.:

- organizowaniem różnych form edukacji kulturalnej i wychowywaniem poprzez sztukę (warsztaty papieroplastyczne z twórcami ludowymi dla dzieci i dorosłych, tematyczne lekcje biblioteczne w świetlicach bibliotecznych); stwarzaniem warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;

- organizowaniem zajęć zaspokajających potrzeby mieszkańców, np. warsztaty rzemiosła i sztuki ludowej;

- organizowaniem imprez kulturalnych, np. imprez okolicznościowych: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka; imprez plenerowych: Dożynki Gminne, Noc Świętojańska;

- organizowaniem spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych;

- koordynowaniem działalności kulturalnej na terenie gminy;

- prowadzeniem działalności instruktażowo-metodycznej;

- współdziałaniem z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy;

- prowadzeniem bibliotek;

- prowadzeniem działalności wydawniczej i promocyjnej;

- prowadzeniem działalności szkoleniowo-wypoczynkowej, tj. organizacją szkoleń, konferencji, spotkań integracyjnych;

- realizacją programów w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej – współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- prowadzeniem współpracy z zagranicą zwłaszcza z miastami partnerskimi Gminy Zgierz.