Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury - Dzierżązna
Szukaj w tym dziale:

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej finansowana jest z:

- dotacji Gminy Zgierz;

- środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych;

- innych źródeł.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej może pozyskiwać dochody z:

- prowadzenia szkoleń, warsztatów, kursów tańca, prowadzenia pracowni specjalistycznych itp.;

- organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady;

- wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, strojów itp.;

- prowadzenia usług ksero;

- koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów;

- sprzedaży biletów na imprezy własne;

- promocji firm na imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej;

- usług reklamowych;

- innych usług związanych z działalnością statutową.