Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej
Szukaj w tym dziale:

w sprawie wprowadzenie Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej  Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej z dnia 1 stycznia 2015 r. 

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej z dnia 1 stycznia 2015 r.

 Regulamin Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej